OPP-Z Przygoda

1 stycznia 1996 roku, przy przychylności władz i ówczesnego Prezydenta Miasta, powstała w Rybniku nowa jednostka oświatowa - Ognisko Pracy Pozaszkolnej – Zespół „Przygoda”.

Twórczyni Zespołu "Przygoda" Renata Hupka chciała skupić się już tylko na pracy choreograficznej, więc kiedy ogłoszono konkurs na dyrektora, stanowisko objęła Anita Geratowska, która rozwija placówkę do dnia dzisiejszego.

Samodzielność umożliwiła rozwój. W krótkim czasie OPP-Z "Przygoda" powiększył się dwukrotnie i liczył około 500 dzieci. Obecnie do naszej placówki chodzi ponad 1200 dzieci z czego około 600 na taniec ludowy.