SMKL Przygoda

Powołane przez rodziców Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej „Przygoda” powstało w 1993 roku.

Daje zespołowi możliwość pozyskiwania funduszy pozabudżetowych i sponsorów oraz organizacji płatnych koncertów.