Przygoda

Nasza ziemia rodzinna jest dla nas najmilszym miejscem na ziemi, miejscem, które się kocha, do którego się tęskni i do którego się wraca.

 

Zespół Tańca Ludowego PRZYGODA powstał w 1972 roku i działa jako Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Rybniku. Członkami ponad 600-osobowego zespołu są dzieci i młodzież Ziemi Rybnicko-Widzisławskiej. W programie kultywują tradycje ludowe regionu, z którego pochodzą - Górnego Śląska oraz innych regionów Polski.

PRZYGODA posiada 4 grupy reprezentacyjne - dziecięcą i młodzieżową. Każda z nich dysponuje 90-cio minutowym programem złożonym z 10-cio minutowych prezentacji: tańców, muzyki i kostiumów określonych regionów Polski. Kostiumy są zgodne z tradycją ludową w poszczególnych częściach kraju i są wykonane w pracowni zespołu.

W skład zespołu wchodzi wysoko ceniona kapela ludowa, skrzypce, altówka, kontrabas, flet poprzeczny, klarnet, akordeon. PRZYGODA jest organizatorem Międzynarodowych Spotkań Tanecznych „Przygoda i Przyjaciele” dla grup dziecięcych oraz Międzynarodowego Festiwalu Folkloru dla młodzieży i dorosłych.

Przygoda | EN

Our native country is the nicest place on Earth for us; it's place which we love, we miss and which we come back to.

 

The Folk Dance Group PRZYGODA was established in 1972 and has been acting as extracurricular work club in Rybnik. The group consists of over 600 members coming from Rybnik and Wodzisław area. In the program, the group cultivates folk traditions of their region i.e. The Upper Silesia, as well as other regions of Poland.                                                                                                              

PRZYGODA has four representative groups of teenagers and children. Each of them has a 90-minutes program of ten-minutes presentations of dance, music and costumes from various Polish regions. The costumes, which are made in the group's workshop, follow the folk tradition in particular parts of our country.                                                                                                                                         

The folk group includes highly valued folk band (violins, viola, contrabass, flute, clarinet and acordion). PRZYGODA organizes International Dance Meetings „Przygoda and Friends” for children groups and International Folklore Festivals for teenagers and adults.