Kontakt

Zespół Edukacyjno-Artystyczny "PRZYGODA"

Telefon / Fax

+48 32 42 26 376

Adres

44-200 Rybnik ul. Świerklańska 42a

Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej "PRZYGODA"

Telefon / Fax

+48 32 42 26 376

Adres

44-200 Rybnik ul. Świerklańska 42a

BSK S.A. II/o Rybnik 43 1050 1344 1000 0004 0043 5210

Inspektor ochrony danych: Joanna Moćko
Kontakt z inspektorem ochrony danych: oppprzygoda@interia.pl