Kontakt

Zespół Edukacyjno-Artystyczny "PRZYGODA"

Telefon / Fax

+48 32 42 26 376

Adres

44-200 Rybnik ul. Świerklańska 42a

Stowarzyszenie Miłośników Kultury Ludowej "PRZYGODA"

Telefon / Fax

+48 32 42 26 376

Adres

44-200 Rybnik ul. Świerklańska 42a

BSK S.A. II/o Rybnik 43 1050 1344 1000 0004 0043 5210

Informacja dot. przetwarzania danych osobowych.
Tożsamość administratora: Administratorem danych jest Zespół Edukacyjno - Artystyczny PRZYGODA w Rybniku mający siedzibę w Rybniku (44-200) przy
ul. Świerklańskiej 42A.

Administrator wyznaczył inspektora danych osobowych, z którym może się Pani/Pan kontaktować pod adresem e-mail: przygodarybnik@gmail.com lub listownie, kierując korespondencję na adres siedziby administratora.