Przedszkole nr 51

WAŻNA INFORMACJA:


Rodzice kandydatów zakwalifikowanych są zobowiązani do potwierdzenia woli uczęszczania do jednostki w terminie do 2021-05-18 godz. 12:00. Brak potwierdzenia we wskazanym terminie jest równoznaczny z rezygnacją z miejsca w jednostce.

pdf-pobierz -v2
PDF, 68,3 KB

Rekrutacja uzupełniająca - Lista kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych

Pobierz "Lista zakwalifikowani i niezakwalifikowani" 
pdf-pobierz -v2
PDF, 188 KB

Harmonogram rekrutacji -zarządzenie Prezydenta 46_2021

Pobierz "Rekrutacja -zarządzenie Prezydenta 46_2021" 

1 września 2016 roku w Ognisku Pracy Pozaszkolnej - Zespół "Przygoda" powstał zamiejscowy oddział przedszkolny Przedszkola nr 4 w Rybniku.

W 2019 roku obecne władze Rybnika, z prezydentem Piotrem Kuczerą na czele zezwoliły na otwarcie „Przedszkola z Przygodą” czyli Przedszkola nr 51 w Rybniku i przekształcenie dotychczas działającej placówki w Zespół Edukacyjno – Artystyczny Przygoda.

Przedszkole nr 51 to placówka o charakterze artystycznym, mająca na celu rozwój zainteresowań u swoich podopiecznych.

  • Stworzyliśmy dla Waszych Dzieci atrakcyjne, zupełnie nowe, dobrze wyposażone przedszkole.
  • Tworzymy ciepłą, domową atmosferę, poczucie bezpieczeństwa dla Waszych Dzieci i Was.
  • Bardzo dobrze przygotujemy Wasze Dzieci do podjęcia nauki w szkole oraz nowej rzeczywistości edukacyjnej.
  • Realizujemy podstawę wychowania przedszkolnego zgodnie z prawem oświatowym.
  • Zajęcia dodatkowe prowadzą specjaliści: nauczyciele z wieloletnim doświadczeniem w pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym, nauczyciele z wykształceniem muzycznym,