Grupa Przygodziaki

Przygodziaki

mgr Katarzyna Oleś

Wychowawca

Małgorzata Patalong

Woźna oddziałowa

Zajęcia rozwijające uzdolnienia dzieci

Zajęcia profilaktyczno-ruchowe

Poniedziałek

10.30 - 11.00

Środa

10.30 – 11.00

Język angielski

Poniedziałek

9.30 - 10.00

Środa

9.00 – 9.30

Rytmika

Wtorek

9.30 - 10.00

Środa

9.30 - 10.00

Plastyka

Piątek

9.00 - 10.00