Plastyka

Na zajęcia plastyczne mogą uczęszczać dzieci, które ukończyły 4 lata

Mała Abstrakcja

Zajęcia plastyczne dla dzieci w wieku przedszkolnym od 4 lat rozpoczynających "Przygodę ze sztuką".

W ramach zajęć dzieci poznają szeroki wachlarz technik malarskich i rysunkowych ćwicząc małą motorykę.

Prowadząca : Krystyna Komorowska

Abstrakcja

Zajęcia plastyczne dla dzieci i młodzieży w wieku szkolnym od 7 do 18 lat umożliwiające
kreatywne spędzenie wolnego czasu, rozwijanie zdolności i zainteresowań plastycznych,
pobudzające wyobraźnię i twórcze myślenie.

W ramach zajęć uczestnicy zapoznają się z różnorodnymi technikami, materiałami
i zagadnieniami plastycznymi plastycznymi, realizują ciekawe tematy oraz biorą udział
w konkursach plastycznych.

Prowadząca : Krystyna Komorowska

Malarstwo

Zajęcia plastyczne dla młodzieży szkolnej od 14 lat z zakresu malarstwa sztalugowego i rysunku studyjnego.

W ramach zajęć uczestnicy doskonalą warsztat pracy w technikach malarskich takich jak akryl, olej, tempera,
akwarela, malarstwo na jedwabiu oraz wzbogacają wiedzę z zakresu sztuki.

Prowadząca : Krystyna Komorowska

Plamki

Zajęcia dla dzieci od 4 do 10 lat.
Czas tworzenia dla dzieci, na który zapraszamy wszystkich zainteresowanych sztuką i tych, którzy po prostu lubią
aktywność artystyczną.

Prowadząca : Maria Bugdol

Impresje

Pracownia zajmuje się malarstwem z wykorzystaniem różnorodnych technik plastycznych.
Uczestnikami zajęć są dzieci w wieku szkolnym oraz młodzież.


Prowadząca : Katarzyna Michalik-Kiszka